Kho xưởng Cho vay ngân hàng

Dear quý khách hàng.

Chúng tôi cũng là một chi của ngân hàng Liên Việt nhằm hỗ trợ cho quý khách hàng có thể vay vốn cho mục đích mua nhà đất hoặc sản xuất kinh doanh như sau:

CHO VAY MUA NHÀ ĐẤT:

+ Đối tượng khách hàng:  Là cá nhân, chủ hộ gia đình có nhu cầu về mua, nhận chuyển nhượng đất hoặc nhà ở .

+ Loại tiền vay: VND - thời gian vay lên đến 35 năm - Tối đa vay đến 100% nhu cầu vốn vay - Lãi vay ưu đãi: 9,5%/ năm

+ Hồ sơ chuẩn bị: Giấy đề nghị vay vốn - Giấy tờ chứng minh tài chính và nguồn trả nợ - Hồ sơ tài sản đảm bảo - Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn - CMND, Sổ hộ khẩu của khách hàng.

+ Quy trình thủ tục: Liên hệ chuyên viên tín dụng để được tư vấn: 0913 10 55 44 - Mr Biển

Vay mua nhà đất - Lienvietpostbank

CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH NGẮN HẠN HOẶC TRẢ GÓP:

 + Đối tượng khách hàng:  Là cá nhân, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp .

+ Loại tiền vay: VND - thời gian vay 12 tháng - Tối đa vay đến 85 % nhu cầu vốn - Lãi vay ưu đãi.

+ Hồ sơ chuẩn bị: Giấy đề nghị vay vốn - Giấy tờ chứng minh tài chính và nguồn trả nợ - Hồ sơ tài sản đảm bảo - Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn - CMND, Sổ hộ khẩu của khách hàng.

+ Điều kiện cho vay :

  * Khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục tối thiểu 6 tháng hoặc 1 chu kỳ SXKD (trường hợp Chu kỳ SXKD lớn hơn 6 tháng).

  * Không có dư nợ từ nhóm 2 trở lên, không có dư nợ thẻ tín dụng chậm trả từ 10 ngày trở lên tại thời điểm đề nghị vay vốn và không có lịch sử nợ từ nhóm 3 trở lên, không có lịch sử chậm trả thẻ tín dụng 91 ngày trở lên trong vòng 12 tháng tại các TCTD tính đến thời điểm đề nghị vay vốn

+ Quy trình thủ tục: Liên hệ chuyên viên tín dụng để được tư vấn: 0913 10 55 44 - Mr Biển


Đọc thêm ▼

Không có sản phẩm trong danh mục này.