Phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho

 • Mã sản phẩm: pxk
 • Tình trạng: Sẵn sàng cung cấp
 • Thương lượng

Phiếu xuất kho.

Công ty Toàn Việt Real ( TVR) giới thiệu biểu mẫu phiếu xuất kho mới nhất nhằm hỗ trợ anh chị em làm việc trong doanh nghiệp, trong kho xưởng có được thông tin tiện lợi khi cần phải sử dụng đến. Hầu hết các doanh nghiệp sau khi thuê kho xưởng và đi vào hoạt động thì đều phải kênh qua các giấy tờ xuất, nhập kho, là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động và phát triển. Trên cơ sở ấy, Công ty TVR không chỉ đơn thuần cho thuê kho xưởng quận 7 mà còn cập nhật biểu mẫu chứng từ cung cấp giúp các anh chị em khi cần. Những mẫu phiếu xuất kho mới nhất được cập nhật theo thông tư 200 và 133.

Phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho theo thông tư 200 - 133.

Mục đích của Phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho thông tư 200 và 133 - Mẫu 02-VT. Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ hoạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Cách viết mẫu xuất kho

– Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

– Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

– Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).

Biểu mẫu như sau:

 

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 02 - VT

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

PHIẾU XUẤT KHO

 

 

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

 

         Số: ...................................

Có .........................

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)...............................

- Lý do xuất kho: ..........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ...............................................

 

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

 

Đơn

Số lượng

 

 

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................................

 

 

 

                                               Ngày .... tháng ....năm...

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu

(Ký, họ tên)

hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


Cách viết nội dung

 • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
 • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
 • Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
 • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
 • Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
 • Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
 • Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
 • Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
 • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Như vậy, Công ty TVR đã giới thiệu đến các anh chị em mẫu biểu mới về phiếu xuất kho. Ngoài ra, chúng tôi luôn cập nhật mới các diện tích và cho thuê kho xưởng tphcm, nên quý doanh nghiệp cần mở rộng về quy mô, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt
Mã Captcha

Thẻ từ khóa: Công ty Toàn Việt Real, phiếu xuất kho, cho thuê kho xưởng quận 7, cho thuê kho xưởng tphcm